Hjälp med Geografi

Undervisning i Geografi på gymnasiet fokuserar på samspelet mellan människa, natur, miljö och samhälle. Det innefattar bland annat en förståelse för geografiska processer och begrepp, samt hur vi på bästa sätt kan hushålla med begränsade resurser och arbetet för en mer hållbar utveckling. Målsättningen är att du som elev får en förståelse för hur föränderliga livsmiljöer och livsvillkor hänger samman, och vilka hot och konsekvenser planeten och mänskligheten tros stå inför.

Du kan exempelvis komma till att skriva om ett lands demografi, klimatregioner, kretslopp, resurskonflikter eller naturkatastrofer – bland annat i form av rapporter, analyser, jämförelser och fördjupningsarbeten. Det förväntas ibland också att du visualiserar olika typer av data som kartor, modeller, diagram och tabeller. Därför har vi samlat dessa typer av uppsatser från tidigare elever som också läst Geografi på gymnasiet, så du kan inspireras av vad gäller innehåll, struktur eller upplägg.