Argumen­terande text | Guide

Får du rysningar av tanken på att behöva skriva en argumenterande text? Kanske tycker du att det där med att uttrycka sina åsikter skriftligt låter rätt jobbigt, och något som du helst skulle vilja undvika bland allt annat skolarbete?

Oroa dig inte.
Om du bara vet vad du ska vara uppmärksam på och hur du ska gå tillväga, kan du snabbt bli duktig på att skriva en argumenterande text.

Att skriva en argumenterande text behöver inte alls vara särskilt svårt, även om det kanske kan kännas så. För om du bara vet vad du ska vara uppmärksam på i ditt skrivande, och hur du ska gå tillväga, kan du snabbt lära dig hur du blir duktig på att skriva denna typ av uppsats. Och som tur är, avser denna guide att hjälpa dig med att åstadkomma just det

Vägledningens syfte och utformning

Då syftet med vägledningen är att hjälpa dig med alla steg i din skrivprocess av en argumenterande text, kan du välja om du vill läsa vägledningen från start till slut - eller om du föredrar att läsa just de avsnitt som redogör för de delar du behöver hjälp med. 

I vägledningen kan du bl.a. läsa allt om:

 • Hur du hittar källor och information, samt väljer ett bra ämne
 • Hur du strukturerar din argumenterande text med hjälp av en utförlig mall
 • Retorikens alla obegrepp och hur du använder dig av dessa i din text
 • Språk och rättstavning samt lämplig stil och ton i din text
 • Hur du hanterar källor på ett bra sätt

Om du redan har valt ett ämne till din argumenterande text, kan du fortsätta med att läsa avsnitten som redogör för strukturen i skrivandet, samt hur du använder dig av och hittar informationskällor till dina argument. Om du däremot känner att du behöver lite hjälp och inspiration till val av ämne, kan du läsa mer om detta i nästa kapitel.

Framtidsaspekter

Att kunna skriva en bra argumenterande text är inte något som enbart är begränsat till skolarbete. När du har lärt dig hur man mästrar det skriftliga språket, och du vet hur man strukturerar ett budskap eller en åsikt, kan detta faktiskt hjälpa dig på många områden i framtiden. Det kan vara till stipendieansökningar, jobb- och bostadssökande, kontakt med myndigheter, och så vidare.

Samhällsutvecklingen i Sverige och internationellt, tyder på att mer och mer vardagskommunikation äger rum skriftligt än verbalt. Tänk själv på hur många hemsidor som enbart hänvisar till en mailadress, när du har en förfrågan eller ett ärende som du behöver hjälp med.

Att behärska hur man skriver en argumenterande text kan dessutom hjälpa dig att själv kunna analysera folks budskap, om du t.ex. själv läser en artikel eller insändare av något slag. Eller kanske ett politiskt budskap som dina lokalpolitiker förespråkar i ett flygblad.

Kom ihåg att kunskap är makt, och makten att kunna förstå och kommunicera med din omgivning och samhället du lever i, är alltid till din fördel!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Argumenterande text | Guide

[28]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var bra och men hade inte massor av argument
 • 2019-02-23
  Jag behöver läsa argumentera text
 • 2021-06-02
  jättebra Guide
 • 2018-02-11
  Jättebra