Checklista

Känner du dig äntligen färdig med din argumenterande text? Grattis! Nu kan det vara bra att granska texten en sista gång, för att försäkra att du har fått med all nödvändig information och att du har tagit alla aspekter av skrivandet i beaktning.

Läs igenom följande punkter nedunder, och gå igenom din argumenterande text steg för steg med utgångspunkt i denna lista.

  • Vad är din tes och ditt budskap? – Framgår detta kl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in