Att hämta information

När du har lyckats lista ut vilket ämne du ska skriva din argumenterande text om, är det dags att inhämta information som ska stödja och bygga upp dina teser. Och ju mera information och material du samlar ihop, desto större sannolikhet är det att du hittar bra och starka argument - samtidigt som du förhoppningsvis lär dig mer om det ämne du väljer att skriva om.

För att åstadkomma detta på bästa sätt, är det viktigt att du har vissa saker i åtanke:

  • Använd dig av många olika källor för de argument som du hittar – minst två eller tre stycken till varje argument.
  • Om du behöver statistik, kan det vara en bra idé ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in