Hur man hanterar källor och citat

Även om en argumenterande text inte är en vetenskaplig uppsats som en rapport t.ex., så är källhänvisningen inte desto mindre viktig. Här är det avgörande att kunna visa hur och var du har hämtat din information, för en bra argumenterande text kan inte enbart innehålla dina egna tankar och idéer.

En gyllene regel är: Så snart du uttrycker något som inte är dina egna åsikter ska du alltid referera till en källa.

Hur skriver man källor i en argumenterande text?

För att redovisa dina källor i en argumenterande text på bästa sätt bör du ta utgångspunkt i ditt ämne, då metoden för källhantering bör anpassas till vilken stil och ton man vill att texten ska förmedla.

Harvard- och Oxfordsystemet

Om din argumenterande text handlar ett vetenskapligt ämne, kan det vara en bra idé att använda antingen Harvard-systemet eller Oxford-systemet när du anger dina källor. Om du använder dig av det förstnämnda källsystemet ska det se ut på följande sätt:

I boken ”Den hemlige kocken” skriver författaren att ju dyrare ett rent livsmedel är, som t.ex. vanilj, desto större är chansen för att det kommer uppstå förfalskningar av produkten på marknaden. (Nilsson, 2008, s. 27) [1]

Då skriver man alltså ut meningen efterföljt av källan i parentes. Tänk på att du bör ha en källförteckning med fullständig information sist i arbetet. 

Om du däremot tycker det är bättre med fotnoter kan du använda dig av Oxfordsystemet, där du infogar en upphöjd siffra efter meningen som du avser att referera till. Då hamnar din fotnot allra längst nere på sidan - där du skriver din källa.

Kom ihåg att du enbart behöver uppge all källinformation (dvs. namn, titel, förlag och utgivningsårtal, samt sidnummer) första gången du refererar till ett verk. Om du använder samma källa lite senare i texten, räcker det med att skriva namnet på författaren förutsatt att det enbart är ett verk av den specifika författaren som du använder som källa i ditt arbete. 

 

På så sätt kan man säga, att grundregeln för att skapa en bra rapport är att anpassa sig efter den andra personens kommunikationsstil.1

1 Fexeus, Henrik, Konsten att läsa tankar, Forum, 2007, s. 24 [2]

Löpande källor

Om din tes lyfter fram ett humori...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in