Argumenterande text | Mall

Få inspiration till din skrivande med en mall till en argumenterande text.

Här kan du läsa mera om hur du strukturerar alla olika beståndsdelar som bör ingå i en argumenterande text, och du får även tillgång till en mall - som visar i vilken ordning du kan presentera de olika beståndsdelarna. 

Hur väl du lyckas förmedla ditt budskap och tes i din argumenterande text, beror till stor del på hur du strukturerar texten. Därför är det viktigt att veta hur och när man bör presentera sina olika argument, och hur man inleder och avslutar sin text.

Strukturen i din argumenterande text styrs alltså av vilken ordning som du väjer att uttrycka de beståndsdelar som du vill ha med – dvs. hur du disponerar texten. Men vad är en disposition egentligen? Här följer en kort sammanfattning:

  • Dispositionen är den övergripande struktur som en text har
  • Den anger i vilken ordning textens olika delar kommer
  • En disposition skal därmed vara sammanhängande och ha en röd tråd

I följande avsnitt förklarar vi steg för steg hur du bygger upp din disposition, och hur du förmedlar ditt budskap för läsaren på bästa sätt.

Exempel på uppbyggnad av argumenterande text

För att ge dig inblick i hur man strukturerar en argumenterande text, kan d...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in