Avslutning

Sist men inte minst kommer själva avslutningen, som är avgörande för textens helhet. För även om du har en bra text i övrigt, kan en dålig avslutning förstöra allt ditt hårda arbete.

Så hur skriver man en bra avslutning?

  • Till att börja med ska du redogöra för din tes igen och anknyta till din inledning, så att det inte är någon tvekan hos läsaren om vad du har argumenterat för.
  • Här bör du även repetera ditt starkaste argument för att på så sätt förstärka ditt budskap.
  • Ett annat knep man kan ta till är att uppmana läsaren till handling inom det ämne du nyss har tagit upp, eller att avsluta med en kommentar/filosofisk fråga som får din läsare att tänka efter ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in