Motargument

När du har valt ett ämne och har utformat dina teser, är det dags att formulera dina motargument. De motargument du väljer är avsedda att dels reflektera din egen insikt i ämnet, dels att stärka dina egna argument – då du bemöter dina motargument i din argumenterande text. Bortsett från generella motargument som du redan känner till inom det ämne du har valt, kan det vara en bra idé att tänka på  motargument som kan ifrågasätta just din specifika tes.

Du kan försöka att se det från följande perspektiv:

  • Om du var en elev som hade läst din argumenterande text och fick i uppgift att bemöta din tes med motargument – vad hade du skrivit?

Presentation av dina argument

Låt oss säga att du väljer att argumentera för införandet av skoluniform, och dina argument är som följe...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in