Presentation av teser och titel

Som vi nämnde tidigare i vägledningen, är en tes det påstående som du försvarar med hjälp av olika argument. Tesen bör presenteras tidigt i argumentationen, så att det inte uppstår några frågetecken om vad det är som du försöker säga med din argumenterande text.  

Oftast brukar tesen formas som en uppmaning, som t.ex.: ”Inför förbud mot rökning på skolgården”, ”Avskaffa dödstraff”, ”Stoppa regnskovsskövlingen”, ”Tillåt fri abo...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in