Exempel på de retoriska begreppen i praktiken

Låt oss säga att du har valt att argumentera för att äldreomsorgen borde få mer pengar och du ska nu införliva de retoriska beståndsdelarna i din argumenterande text på ett bra sätt.
Hur ska du då formulera dig för att få med allt? Här följer några förslag på olika argument som omfattar etos, patos och logos.

  • Etiska argument (etos): Här kan du t.ex. ta utgångspunkt i egenupplevda händelser för att stärka din trovärdighet gentemot din publik. Du kan t.ex. dela med dig av olika iakttagelser eller tankar från när du har besökt din gamla mormor som bor på ett äldreboende. På sätt visar du dina läsare att du vet vad du pratar om och har personliga erfarenheter inom ämnet. Oftast brukar ett specifikt yrke eller erfarenhet även bidra en hel del till ett starkt etos, som t.ex. när en ekonom pratar om sin syn på inflation eller arbetslöshet, eller när en läkare pratar om smittorisk eller cancerforskning.
    Ett etosargument skulle t.ex. kunna vara:
    Efter många år som läkare i geriatrik, har jag på nära håll upplevt ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in