Retoriska perspektiv på ämnet

Kanske uppstår tillfällen under skrivandet då det känns lite svårt att avgöra vilka av de retoriska hörnstenarna som ett argument relaterar till. Då kan du prova att belysa argumenten genom att ta utgångspunkt i olika perspektiv som berör ditt ämne – för att konkretisera det lite grann. Om vi utgår från ämnet med äldreboenden ovan, kan det se ut på följande sätt:

  • Ekonomi – Bättre fördelning av resurser så att de äldre kan få en högre levnadsstandard
  • Trygghetsskäl – Det är viktigt att ä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in