Stil och ton på texten

Det kan vara en bra idé att tänka på vilken stil man avser att använda sig av i sin argumenterande text, och hur man vill framföra sitt budskap.
Här är det en bra idé att fundera över vilken målgrupp eller publik du har. Är din text avsedd att påverka dina jämnåriga klasskamrater (genom att argumentera för kortare skoldag t.ex.), eller vänder den sig kanske till en politiker i riksdagen som du inte håller med i en viss sakfråga?

Man bör även tänka på själva ämnets natur och vilka associationer som det förmedlar.
Om du t.ex. ska argumentera för eller emot dödsstraff, är det viktigt att du håller en saklig och formell ton, och betonar allvaret i ämnet.
Om du däremot har valt att argumentera för införandet av en obligatorisk kramruta på skolgården, som alla elever måste vistas i minst en gång om dagen, är det nog...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in