Stilfigurer

Förutom Aristoteles retoriska hörnstenar och de övriga retoriska perspektiven, kan man också ta till retoriska stilfigurer som hjälp. Stilfigurer är små retoriska verktyg som man använder för att uppnå en effekt i sin text.

Forskning inom retorik har bl.a. visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt.
Detta säger något om den styrka som retoriska stilfigurer kan få om man använder dem på rätt sätt. Här följer en översikt över några av de olika begrepp som du kan prova att använda i din argumenterande text.

 • Allitterationer (bokstavsrim): En allitteration innebär att man inleder två eller flera ord i en mening med samma bokstav (eller ljud). Även ord med samma konsonantljud i följd, eller ord som betonar samma vokalljud, kan vara allitterationer. Allitterationer används ibland för att förmedla ironi, eller i politik- och reklamsammanhang. Exempel:

  Detta är en underbar utveckling utan dess like, helt utan undantag.
  Nu när tiden är kommen, till vår vackra, väna huvudstad.
  Ett Stockholm fullt av stil och storhet, i alla dess slag!


  Fakta, forskning, och framsteg – det är vad politikerna bör satsa på.
   
 • Allusioner (anspelningar): En allusion använder man när man anspelar på något annat utanför sin egen text som publiken känner till, som t.ex. litteratur, till personer eller händelser. Du kan t.ex. åberopa ett verk som du sedan omformar fså att det passar till ditt eget ämne. I detta exempel alluderas det till Stieg Larssons första del av Millenium-trilogin Män som hatar kvinnor:

  Så frågan är, är det män som hatar kvinnor, eller är det egentligen ett självförakt...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in