Språk och rättskrivning

Till skillnad från ett argumenterande tal är det viktigt att du använder ett så bra språk som möjligt i en argumenterande text, då arbetet även reflekterar dina språkliga kunskaper. Det är även avgörande för helhetsintrycket av texten och dess budskap. Tänk själv på den uppfattning du skulle få om du läste en argumenterande text som innehöll massor av stavfel och felaktiga formuleringar; skulle du känna tilltro till läsarens argument? Med största sannolikhet hade du fått ett oseriöst intryck och inte känt dig särskilt intresserad av att läsa texten.

Därför är det viktigt att uttrycka sig så bra som möjligt, så att läsaren känner förtroende för dig och så att texten får ett bra flyt. Detta bör du i synnherhet tänka på om du ska skriva en argumenterande text på engelska. Eftersom en argumenterande text på engelska i hög grad är avsedd att spegla dina kunskaper i språket (utöver din skicklighet som retoriker), är det extra viktigt att ha koll på sitt språkbruk.

Generella tips och riktlinjer

Här är några tips som du k...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in