Förberedelse

För att kunna skriva en bra argumenterande text, är förberedelsen A och O. Med en grundlig förberedelse bygger du upp fundamentet till din argumenterande text, och detta avgör textens genomslagskraft i slutändan. 

I följande avsnitt kan du läsa om hur du hittar en bra tes, vilka inspirationskällor som du kan använda dig av samt hur du hanterar källor och källkritik.

Hur man väljer ämne och tes

Den specifika huvudtanke eller åsikt s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in