Bokanalys | Guide

Denna guide avser att hjälpa dig med att analysera en bok. Här berättar vi bl.a. vad som kännetecknar böcker från flera olika genrer, vilka berättarperspektiv som finns, och vad karaktärs- och miljöbeskrivningarna fyller för funktion. Du kan använda guiden både till bokanalyser i svenska och engelska, och även hämta inspiration till analyser av utdrag ur böcker.

Guiden lyfter alltså fram många olika aspekter som är bra att ta med i en bokanalys. Du behöver dock inte belysa alla dessa aspekter, utan ta utgångspunkt i de delar som är relevanta för just din bok.

När du analyserar din bok, ska du alltså fokusera på vad som är intressant att titta närmre på i just ditt verk. Det är med andra ord din bok och inte guiden som styr din analys. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Bokanalys | Guide

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2022-04-08
  Bra upplägg, hade varit bra om texten även hade funnits i kortare version för de som har dyslexi
 • 2017-02-26
  Det här hjälper verkligen en att förstå hur en bokanalys ska gå tillväga
 • 2021-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  superbra skrivit
 • 2018-11-21
  bara bra