Tredjepersonsperspektiv

Tredjepersonsperspektivet är sannolikt det mest använda berättarperspektivet inom litteratur. Här är det alltså inte ett ”jag” som berättar, utan en tredje person; dvs. ”hon”, ”han”, ”de”, eller karaktärernas namn används. Här är det både berättaren och läsaren som observerar situationen. 

Det finns tre olika typer av tredjepersonsperspektiv som vi redogör för på följande sidor:

  • Begränsat allvetande berättare
  • Allvetande berättare
  • Objektiv berättarform

Genom att läsa igenom beskrivningarna av typerna kan...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in