Genre

Innan du börjar skriva din bokanalys kan det vara bra att veta vilken genre som boken tillhör. Bokens genre kan nämligen vara avgörande för hur den är uppbyggd och vilka teman som lyfts fram.

På följande sidor berättar vi mer om olika genrer och vad som kännetecknar dem.

Bildningsroman – En bildningsroman skildrar en viss individs uppväxt och livsförlopp, och oftast får vi följa en ung protagonists utveckling från barndom eller ungdom till vuxenlivet. Eftersom vi som läsare får följa huvudkaraktärens utveckling och bildningsprocess, är protagonisten till skillnad från i många andra genrer inte redan en färdigutvecklad karaktär. Ibland kan handlingen i bildningsromaner vara sekundär, då det är huvudkaraktärens inre utveckling som boken har fok...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in