Karaktärer

En viktig del i en bokanalys är att utreda hur huvudkaraktären/huvudkaraktärerna skildras i verket, och vilken funktion de har i berättelsen. 

Syftet med att belysa de olika karaktärerna är inte att enbart beskriva hur de är, utan också att analysera karaktärernas utveckling, dynamiken mellan novellens karaktärer, samt deras roll i händelseutvecklingen.

I detta kapitel berättar vi hur du utreder karaktärerna i en bok. Här kan du bl.a. läsa om hur du analysera beskrivningarna av karaktären, karaktärens utveckling, samt karaktärernas förhållande till varandra.