Karaktärsbeskrivningar

I detta kapitel kan du läsa allt om hur man använder sig av olika karaktärsbeskrivningar i böcker, och vilka typer av karaktärer som används. På så sätt kan du lättare utreda karaktärsbeskrivningarna i just din bok, och vilken funktion de har. Det alltid en bra idé att lyfta fram bokens karaktärer i din analys, oavsett hur mycket eller lite plats de tar. 

Det kan vara bra att analysera hur verkets huvudkaraktärer beskrivs i boken. Först och främst bör du ta reda på om karaktärerna huvudsakligen beskrivs med hjälp av:

  • Deras egna tankar, dialoger och handlingar?
  • De andra karaktärernas kommentarer eller tankar om dem?
  • Författarens beskrivningar av dem?

 

Beskrivningar av det yttre

Här följer några frågestä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in