Karaktärernas förhållande till varandra

I en karaktärsanalys är det en bra idé att undersöka de olika karaktärernas förhållande till varandra. Detta gör att din analys blir mer ingående än om du bara diskuterar karaktärerna var för sig.

När du analyserar karaktärernas relationer kan du fråga dig själv:

  • Hur beskrivs förhållandet mellan bokens huvudkaraktärer och eventuella olikheter/motsättningar/konflikter? Det kan t.ex. vara genom:
    • Språket
    • Dialogerna
    • Karaktärernas egna känslor och tankar
  • Har de olika karaktärerna specifika rolle...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in