Framställning av karaktärer

En ytterligare aspekt i en karaktärsanalys är hur författaren väljer att framställa de olika karaktärerna, dvs. om karaktären framställs direkt eller indirekt.

  • Direkt framställning: Innebär att en karaktär beskrivs direkt genom författaren eller en av de andra karaktärerna. På så sätt presenteras karaktären direkt för läsaren och läsaren behöver inte försöka tolka karaktären.
    • Vem är det som framställer karaktären, och hur påverkar detta hur vi som läsare uppfattar henom?
    • Framst...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in