Huvudkaraktären

Det kan vara bra att börja med att se lite närmre på bokens huvudkaraktär, för att få en uppfattning om karaktären roll i förhållande till händelseutvecklingen. Hur skulle du karakterisera huvudkaraktären/huvudkaraktärerna i novellen? Till exempel:

  • Hur beskrivs huvudkaraktären rent språkligt?
  • Vad kännetecknar huvudkaraktärens egenskaper? T.ex.:
    • Är huvudkaraktären stark och självständig samt i stånd att fatta egna beslut?
    • Eller är huvudpersonen lättpåverkad av sin omgivning och oförmögen att fatta egna beslut?
  • Följer hu...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in