Bokanalys | Mall

Här delar vi med oss av en mall som kan underlätta för dig att strukturera din egen analys. Tänk på att din analys inte måste följa denna mall, utan använd den som inspiration till din egen disposition.

  1. Inledning: Presentation av boken samt dess författare och utgivningsår. Om du har valt ett visst tema som du tänker fokusera på i din analys, bör du lyfta fram det här.
    • Det kan även vara en bra idé att inleda med ett citat från boken. Det är ett bra sätt att fånga läsarens intresse, samtidigt som det visar att du har kunnat hitta något viktigt och utmärkande från verket.  
  2. Referat: En kort referat av bokens handling. Här gäller det att sammanfatta bokens huvuddrag på ett bra sätt, så att läsaren tycker att verket är intressant.
    • Tänk på att inte ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in