Miljöbeskrivningar

Det kan vara relevant att belysa bokens miljöbeskrivningar, om miljön spelar en central roll för bokens händelseutveckling. Detta innebär att du ska visa hur miljön framställs i boken och berätta vilken betydelse detta har för karaktärerna och utvecklingen i boken.

När man talar om miljön i en bok syftar man på två områden: Den fysiska miljön och den sociala miljön. Här berättar vi hur du kan analysera bokens fysiska och sociala miljö. Den fysiska miljön

Den fysiska miljön är den konkreta platsen och de rent fysiska ramarna som boken utspelas i. Det kan t.ex. vara ett specifikt land, en stad, ett rum, en skog, bergsby, etc.

 

  • Var utspelas romanen? Är det flera olika miljöer som skildras?
  • Om det är flera miljöer som skildras, står de i kontrast t...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in