Naturbeskrivningar och miljöbeskrivningar som tema

I vissa böcker är miljön ett centralt tema. Syftet med fokus på sociala miljöer är oftast att belysa till exempel normer och klasskillnader, medan fokus på fysiska miljöer oftast avser att väcka känslor och/eller innehåller symboliska element.

Även beskrivningar av naturen och stadsmiljön kan ibland ta mycket plats. Ibland är dessa neutrala beskrivningar som ger oss en inblick i novellens fysiska miljö. I vissa fall används miljöbeskrivningarna för att visa på en specifik känsla eller stämning, eller utvecklingen i novellen.

Det kan till exempel vara:

  • En beskrivning av den fysiska miljön ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in