Perspektivering

När du är färdig med din analys och tolkning av verket, kan det vara en bra idé att runda av med att perspektivera verket.

Detta innebär att du ser på boken utifrån ett större perspektiv, och kopplar verket till något utanför själva verket. Att perspektivera verket på ett objektivt och nyanserat sätt ger fler dimensioner i din analys, och leder därmed till ett högre betyg. Dessutom visar det att du har en bra överblick över din bok och dess innehåll.

En god perspektivering:

  • Öppnar upp för nya vinklar. I en perspektivering vänder du alltså blicken bort från texte...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in