Språk

Det är alltid bra om du kan säga något om bokens språk i din analys. Vilka ord och meningar som har använts för att skildra de olika karaktärerna, miljöerna och temana kan ha stor betydelse för bokens uttryck - och hur du som läsare uppfattar verket.

Här är det viktigt att poängtera, att det inte räcker med att säga vad för slags språk som kännetecknar boken. Det som är viktigt är att redogöra för hur språket påverkar boken på olika sätt, och varför just detta språk används.

Att kunna visa hur olika språkliga grepp används, vad deras syfte är och hur detta påverkar läsaren är alltså viktigt för bedömningen av en bokanalys. Därför är det en bra idé att du undersöker bokens språk medan du läser, och antecknar sådant som kan vara relevant att belysa i en språklig analys.

På de följande sidorna berättar vi mer om hur du analyserar språket i din bok.