Bildspråk

Som en del av din språkliga analys av boken kan du också se närmre på bokens bildspråk. Det finns flera olika typer av bildspråk som man kan använda sig av, allt beroende på vilken effekt man vill ha. Med bildspråk menas generellt att betydelsen av en viss händelse, ett uttryck eller ett ord inte ska tolkas bokstavligen.

I vissa böcker förekommer mycket bildspråk, medan andra böcker knappt använder sig av det. Därför är det viktigt att du börjar med att utreda om din bok innehåller bildspråk, genom att bl.a. fråga dig själv följande:

  • Förekommer det händelser, dia...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in