Stil och ton

Som en del av bokens språkliga uttryck, bör du även se närmre på bokens stil och ton. Med detta syftar man på om språkbruket är enkelt eller avancerat, samt vilka typer av ord som är representativa för språkbruket i boken.

Hur ser den språkliga stilen ut i din bok? Och hur fungerar detta språkbruk i boken?

En enklare språklig stil kännetecknas av:

  • Förhållandevis korta och enkla meningar
  • Vardagsspråk och lättförståeliga ord och meningar
  • Mycket talspråk, slang eller dialekt

En enkel språklig stil ger för det mesta e...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in