Synvinkel

När man säger att en bok kan berättas utifrån olika synvinklar, syftar man på vilket perspektiv som bokens händelser ses utifrån. Generellt sett så brukar man prata om tre olika synvinklar. Läs igenom beskrivningarna och ta reda på vilken av dessa synvinklar som är dominerande i din bok.  Vilken effekt har de på just ditt verk?

  • Inre synvinkel: Händelserna ses genom en av karaktärernas inre, dvs. genom hens tankar, upplevelser och känslor. Den inre synvinkeln kan användas både i:
    • förstapersonsperspektivet (”Jag kände mig illamående...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in