Tema

När du analyserar en bok är det viktigt att utreda vilket eller vilka teman som är representativa för verket. Ett tema kan i princip vara allt mellan himmel och jord, och för att ta reda på bokens teman kan det vara bra att fråga sig själv: Vad handlar boken egentligen om? Vad är den mest utmärkande problematiken eller huvudfrågan som vi ser som en röd tråd genom handlingen? 

Teman brukar även gå att hitta genom att undersöka vilka motsatsförhållanden som förekommer i boken. Det kan t.ex. vara känslor vs. förnuft, individ vs. samhälle, det moderna vs. traditioner, etc. Motsättningarna brukar oftast ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in