Tolkning

Avslutningsvis är det viktigt att du gör en samlad tolkning av din bok. Detta innebär att du sammanfattar dina tankar och olika perspektiv på verket för att utreda vad boken egentligen försöker säga till sina läsare.

  • Vad kan bokens budskap vara?
  • Finns det någon sensmoral, dvs. moralisk slutpoäng i boken?

En samlad tolkning av novellen

Ibland kan man vara osäker på om det är bäst att tolka boken löpandes, eller om man bör vänta med tolkningen till sist. Medan du skriver din analys är det mer eller mindre oundvikligt att du tolkar boken, men det är en bra idé att avsluta med en samlad tolkning.

En samlad tolkning är viktig, eftersom det är som det är här du redogör för dina olika perspektiv på verket och visar din analytiska förmåga.

  • I den samlade tolkningen ska du se boken från ett större perspektiv och diskutera vad dess budskap eller sensmoral är.
  • Det är viktigt att du hittar ett fokus i din tolkning, så att den blir sammanhängande och följer en röd tråd.