Tolkning av budskap och syfte

En del av din analys kan vara att undersöka vad bokens generella budskap och syfte kan vara. När du analyserar novellens budskap och syfte, ska du alltid vidareutveckla dina resonemang och ge belägg för varför du har tolkat det som du har.

Budskap

  • Har boken ett specifikt budskap?
  • Hur kommer det till uttryck i texten?
  • Hur står budskapet i förhållande till bokens innehåll? Står det i motsättning till något annat i romanen? T.ex.:
    • Miljön
    • Karaktärerna
    • Handlingen
  • Vad kan bokens budskap i grund och botten säga till sin...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in