Tolkning av symboler och metaforer

Som vi har redogjort för tidigare i guiden, kan bildspråk som symboler och metaforer vara en central del i vissa böcker. Om du redan har nämnt bildspråket i din analys, kan det vara bra att koppla tillbaka till detta i din tolkning. Här kan du försöka utreda om delar av romanen kan tolkas symboliskt och metaforiskt, och vad detta i så fall säger om temat i boken.

Du kan t.ex. fråga dig själv:

  • Förekommer metaforer eller symboler som kan säga något om bokens teman eller konflikter?
  • Vad betyder symbolerna och metaforerna? Vad är det som f...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in