Tolkning av tema

Oftast är det en bra idé att inrikta sig på ett specifikt tema när du tolkar boken. Detta gäller i synnerhet om du redan har valt att fokusera din analys på ett av bokens utmärkande teman, (indsæt link) då detta fokus naturligtvis bör framgå i din samlade tolkning.

Här följer några förslag på relevanta frågeställningar gällande teman.

  • Undersök hur temat kommer till uttryck i boken utifrån din övriga analys av verket.
    • Vilka aspekter av temat lyfts fram i boken?
    • Vad säger bokens uppbyggnad/språk/berättarteknik/...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in