Tidsmässig uppbyggnad

Ett sätt att analysera bokens uppbyggnad är att undersöka hur den är strukturerad rent tidsmässigt, dvs. i vilken ordning som de olika händelserna i handlingen utspelas i.

Det kan antingen röra sig om:

  • Linjär uppbyggnad – Här berättar boken i samma ordning som händelserna äger rum. Detta ger oftast romanen ett realistiskt uttryck. Även om en roman innehåller inslag av flash backs t.ex., kan den fortfarande ha en linjär uppbyggnad.
  • Cirkulär uppbyggnad – När boken följer en cirkulär uppbyggnad så börjar och slutar romanen vid samma tillfälle som ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in