Ämne

Om du själv har möjlighet för att välja ämne till din debattartikel, är det en bra idé att välja ett aktuellt ämne som berör andra i samhället och som de flesta nog har en åsikt om. Det är viktigt att din debattartikel är relevant och angelägen för dina läsare.

Här bör du även tänka på att det är en fördel att välja ett ämne som du har en klar åsikt om, eftersom det blir lättare för dig att skriva om ämnet – och på så sätt få till en bra debattartikel.

Det är viktigt att du håller fast vid din tes genom hela debattartikeln, och att du är tydlig med om du argumenterar för eller emot ett specifikt ämne. Annars kan din debattartikel bli förvirrande för läsaren.

Ett bra ämne är alltså:

  • Aktuellt vid tiden för skrivandet
  • Relevant för ett fl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in