Tes och argument

Den specifika åsikt som du formulerar med utgångspunkt i ditt valda ämne kallas för en tes. Tesen är det påstående som du försvarar med hjälp av dina olika argument. Alltså är din tes den åsikt som du faktiskt argumenterar för.

Innan du börjar skriva din debattartikel kan det vara bra att tänka på följande:

  • Välj en bra tes som du vill argumentera för i din debattartikel. Tesen ska vara tydlig och lätt att förstå. T.ex: ”Sluta äta kött” eller ”Inför mer motion i skolan”.
  • Hitta tre till fyra argument som stödjer din tes. Argumenten ska vara relevanta för din tes och lätta...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in