Språket i debattartikeln

Språket i din debattartikel är viktigt för textens helhetsintryck och mottagande hos läsaren. Därför är det avgörande att du har ett sammanhängande och tydligt språk med korrekt grammatik i din debattartikel. 

Här ger vi dig några råd gällande novellens språk och stil:

  • Skriv klart och tydligt: Använd ett klart och tydligt språk, så att läsaren aldrig behöver vara osäker på vad du menar.
  • Skriv engagerat: Fördjupa dig i ditt ämne och skriv på ett sätt så att läsaren upplever att du är insatt. På så sätt framstår din argumentation som mer trovärdig.
  • Skriv varierat: Variera ditt språkbruk och tänk på att inte använda samma slags formuleringar he...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in