Dåliga formuleringar

Att formulera dig på ett bra sätt med ett nyanserat språkbruk är viktigt för intrycket av din debattartikel - och därmed ditt betyg. En debattartikel som är full av dåliga formuleringar och ett enformigt språk ger ett oprofessionellt intryck.

Nedanför redogör vi för några exempel på dåliga sätt att uttrycka sig, som du bör undvika i din debattartikel.

  • Inled inte med att berätta att du har skrivit en debattartikel och/eller vad du ska skriva o...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in