Citat och källförteckning

Eftersom din essä ska bygga på material från böcker, artiklar, film, etc., är det viktigt att du citerar och refererar till dina källor på ett korrekt sätt. Även om en essä inte har lika stränga krav på källhänvisning som andra vetenskapliga texter har, är det fortfarande viktigt att du anger dina källor.

Dels bör du ha en källförteckning i slutet av din essä, och dels bör du löpande infoga dina kllor i texten ig red att dela dina egna åsikter och tankar om ällor i texten på ett sätt som inte stör läsaren.

Att använda citat

Det är viktigt det är tydligt för läsaren när du citerar. Här visar vi hur du citerar på ett korrekt sätt.

  • Kom ihåg att alltid ange verkets författare, titel och utgivningsår när du citerar. Första gången du hänvisar till verket använder
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in