Exempel på essä

För att du ska kunna få lite konkret inspiration till ditt eget skrivande, länkar vi här till en rad olika exempel på essäer. Genom att läsa igenom dessa essäer kan du förhoppningsvis få idéer till hur du kan strukturera din egen text, och vad som kan vara bra att ha med.

Medan du läser kan du försöka vara uppmärksam på:

  • Hur essäerna är uppbyggda
  • Vilka stilfigurer och vilket bildspråk och som används
  • Vilken ton som krönikan har
  • Språkbruk och meningsuppbyggnad.