Bestäm dig för en frågeställning

När du har satt dig in i ditt ämne, är det en bra idé att formulera en eller flera frågeställningar som kan vara intressanta att belysa. Börja med att läsa igenom dina källor noggrant och anteckna de olika synpunkterna och fakta som presenteras, och de aspekter som du tycker verkar intressanta. Med utgångspunkt i dina notat väljer du sedan en eller flera frågor som din essä ska lyfta fram.

Tänk på att frågeställningarna som du väljer ska vara relevanta i förhållande till dina källor, och att de ska ge upphov till nya perspektiv och tankar om ämnet - så att det blir lätt för dig att diskutera och reflektera i essän. Med hjälp ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in