Bestäm dig för en frågeställning

Att formulera en frågeställning

När du har satt dig in i ditt ämne, är det en bra idé att formulera en eller flera frågeställningar som kan vara intressanta att belysa. 

I en essä om ämnet på temat ”ungdomar och sociala medier” kan olika infallsvinklar till exempel vara:  

  • Hur påverkar sociala medier som Facebook och Instagram dagens ungdom?
  • Har ungdomar blivit mer eller mindre sociala i dag pga. sociala medier?
  • Vilka är de olika åsikter som har framförts i den offentliga debatten?

Börja med att läsa igenom dina källor noggrant och anteckna de olika synpunkterna och fakta som presenteras, och de aspekter som du tycker verkar intressanta. 

Med utgångspunkt i dina notat väljer du sedan en eller flera frågor som din essä ska lyfta fram. När du ska bestä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in