Avslutning

I avslutningen ska du samla ihop alla trådar och sammanfatta de viktigaste punkterna i din essä. Det är som sagt inte meningen att du ska nå fram till en konkret lösning eller slutsats på frågeställningarna. Men däremot ska du visa att du har insikt i ämnet, och att du har reflekterat och diskuterat ämnet på ett nyanserat och tankeväckande sätt.

Cirkelstruktur: Kopplingen mellan inledning och avslutning

Läs igenom din inledning innan du skriver avslutningen, och se till att du anknyter dem till varandra. Om du till exempel nämnde ett citat eller en fråga i din inledning, är det en bra idé att återgå till dessa i din avslutning. På så sätt skapar du en cirkelstruktur där det finns ett samband mellan de olika beståndsdelarna i din essä.
 

Ett öpp

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in