Huvuddel

Huvuddelen bör utgöra den största del av texten, och det är här du reflekterar och diskuterar ditt ämne och de olika frågeställningarna på ett utförligt och nyanserat sätt.

I följande avsnitt förklarar vi vad din huvuddel bör innehålla och hur du ska gå till väga för att få  till en så bra essä som möjligt.

En essäistisk stil – undersökande och reflekterande

När du skriver din essä är det viktigt att du gör detta i en undersökande och reflekterande stil och ton – i en så kallad essäistisk stil. Detta innebär att du utreder ett ämne med syftet att få mer kunskap om ämnet, på samma gång som du informerar dina läsare om ämnet.

  • Presentera dina frågeställningar och redogör för dem på ett nyanserat sätt.
  • Kom med olika perspektiv, teorier och synpunkter om ämnet
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in