Mall

Liksom de flesta andra texttyper delas även essän upp i en rubrik/inledning, huvuddel och avslutning. Dock bör de olika beståndsdelarna innehålla olika element, som illustreras i mallen nedan.

Genom att följa denna mall försäkrar du att du får till en bra och sammanhängande struktur i din essä. På de följande sidorna förklarar vi de olika beståndsdelarna och deras innehåll närmare.

Inledning

- En spännande rubrik

- Presentation av ämnet och texter

- Redogörelse av infallsvinklar och essäns fokus

Huvuddel

- Introducera källa 1

Frågeställning

Reflektion

- Introducera källa 2

En annan tolkning

En fundering kring detta

- Din egen frågeställning 1

Ett nytt perspektiv på frågeställningen

Ett möjligt svar

- Din egen frågeställning 2

…Å andra sidan

Avslutning

- Sammanfattning

- En fråga att fundera på ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in