Struktur och uppbyggnad

Essän har en mindre fast struktur än till exempel en rapport eller analys, och därför har du ganska fria tyglar när du disponerar din text. Det finns dock ett antal tips som kan vara bra att följa när du ska bygga upp din essä.

Röd tråd

Det är viktigt att din essä följer en tydlig röd tråd genom hela texten. Din essä ska alltså vara en sammanhängande text där ditt ämne står i fokus.

Även om essäns fria form tillåter att man delar med sig av personliga betraktelser och associationer är det viktigt att du alltid återvänder till huvudspåret.

Styckesindela din essä

Det kan vara en bra idé att styckesindela din essä när du belyser en ny reflektion eller synpunkt, för att göra texten mer läsvänlig. Därmed gör du texten mer begriplig för din läsare.

Dina...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in