Språkbruk och förmedling

Förutom ett bra ämne, innehåll och struktur i din essä, ar det viktigt med en bra språklig stil och ton, så att du förmedlar dina reflektioner och tankar på ett bra sätt. 

I följande avsnitt visar vi dig hur du får till ett bra språkbruk i din essä. 

Skriv personligt

I en essä kan du skriva mer fritt och personligt än du kan i till exempel en analys eller ett referat. Det kan dock vara svårt att hitta en bra balans, så därför kan du överväga följande när du skriver:

  • En personlig röst. I en essä får man gärna höra din personliga röst, då detta skapar närhet till läsaren. Du kan använda dig av uttryck som till exempel ”jag undrar över…”, ”enligt mig…”, ”jag har läst…”.
  • Essän handlar inte enbart om dina åsikter. Undvik att använda formuleringar som ”jag tycker
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in