Vad är en essä?

En essä har en personlig ton

En essä är en vetenskaplig text av informerande och utredande natur, som behandlar ett visst tema eller fenomen. Essäer lyfter ofta fram olika ämnen och frågeställningar inom litteratur, historia, språk och samhälle. I en essä är det tillåtet för skribenten att vara mer personlig än i andra vetenskapliga texter, och skribenten delar med sig av sina egna åsikter och tankar om ämnet.

Termen ”essä” kommer från franskans essayer som betyder ”att prova”. En essä gör alltså inte anspråk på att förmedla en exakt sanning, utan huvudsyftet är att reflektera och diskutera kring det ämne eller frågeställningar som man vill belysa.

I en essä använder man även skönlitterära berättardrag, till exempel genom olika stilfigurer. Därf...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in